Tre typer huse der spænder fra 80-180m2 og tilbyder boliger til både enlige, par og store børnefamilier. De ligger alle frit i landskabet og har en have tilknyttet, der kan smelte sammen eller afskærmes fra det omkringliggende fællesområde. Huse er placeret i klynger der sikrer en særligt fællesskab i mellem husene, på tværs af gaden og i gennem hækken. Det skaber en række rekreative arealer med forskellige niveauer af offentlige og private zoner. 

Split huse, 2016