Kirken forener et nutidigt åndeligt kirkerum med et levende kulturelt mødested. Kirken bliver en aktiv del af byen og skelner ikke længere mellem hverdag og højtidelighed, rutine og ritual. Her er plads til både barnedåb og konfirmation, koncert og cafebesøg – samtidig endda.

I et mangfoldigt og levende område præget af nye boligbyggerier og store industribygninger, er kirken med til at binde nyt og gammelt sammen. Udadtil går kirken i dialog med både lagerhaller, supermarkeder og etagebyggerier, og fremstår som en fortolkning af områdets Big Box arkitektur.

Kirken bliver et samlingspunkt for hele området, og tilbyder et fleksibelt rum i byen, med både indadvendte og udadvendte aktiviteter. Det er et sted til både fest og fordybelse.


Kirke, 2016