Charlottenborg er et barokslot fra 1683. Der var engang hvor man byggede med søjler, balustrader, risallitter, gesimser, volutter og ornamenter. Alt var ikke bestemt af fornuft og funktion -  og dekoration og udsmykning var en integreret del af arkitektens vokabular. Column & House er en pavillon der omfavner både nutiden og datiden. Huset består af et pyramidetag båret på søjler og peger i sin enkelhed tilbage til den tidligste arkitektur. De stiliserede søjler er fortolkninger af forskellige tiders formsprog, og de bliver i deres konstruktion og materiale samtidig til et tydeligt produkt af vores tid. På toppen af pavillonen er der placeret et spir.COLUMN & HOUSE, 2016
Hædrende omtale
Pavillon til Chart Art Fair