COLUMN & HOUSE, 2016
Hædrende omtale
Pavillon til Chart Art Fair